NIŠ 2.0

NIŠ 2.0

NIŠ 2.0

Vlast će rešavati probleme građana samo ako ih građani na to nateraju, zato servis NIŠ 2.0 nudi mogućnost građanima da probleme učine javnim i uz pomoć interneta izvrše pritisak na vlast da ih rešava. NIŠ 2.0 ohrabruje građane da kao pojedinci mogu menjati propise i tražiti odgovornost javnih funkcionera koristeći zakonom propisanu instituciju GRAĐANSKA INICIJATIVA. Vlast možemo učiniti boljom samo ako javno iznosimo sve njene greške, tražimo odgovornost i nadziremo je da ih u budućnosti ne ponavlja. Sve zloupotrebe, korupciju i stranačko zapošljavanje građani će anonimno prijavljivati, a servis NIŠ 2.0 će od nadležnih tražiti istragu i odgovore. Sajt NIŠ 2.0 jednostavan je za korišćenje i pomaže građanima da se snađu u komplikovanoj gradskoj birokratiji, identifikuje nadležnost javnih funkcionera i nudi mogućnost pokretanja njihve odgovornosti. Uz pomoć interneta možemo svoje okruženje menjati na bolje, a one koji o tome odlućuju ućinimo dostupnim i zamenljivim.
Government will solve citizens problems only if citizens himself force them to do it. That's because, Niš2.0 offers possibility to citizens to publicizes problems over the internet and to make pressure to local government in order to solve those problems. Niš2.0 encourages citizens as individuals to change the rules and require responsibility of public officials using the statutory institution called Civic initiatives. We can make the local government work better if we publicly express all its faults, seek responsibility, and observe them in the future. All the abuse, corruption and hiring people over party loyalty, citizens will report anonimously and Niš2.0 service will seek investigation and responsibility from accountables. Niš2.0 website is simple for use and help citizens to fight complicated bureaucracy of local government, to identify jurisdiction of public Officials and offers posibility to start their responsibility. With the help of the internet we can change our environment for the better, and make those decision makers available and interchangeable.

Promena

Građani na lokalnim izborima biraju političke partije a ne ljude. Ta činjenica sprečava građane da misle da nešto mogu da menjaju nakon izbora. Ovim servisom promenićemo ugao gledanja građana na odgovorne u gradu - učinićemo ih dostupnim i zamenljivim. Spoznajom da postoji način da odgovorni rešavaju probleme građana bez uticaja politike, građani će promeniti svoj stav da su nemoćni. Biće u mogućnosti da uz pomoć interneta menjaju stvari na najvišem nivou lokalne vlasti, kao što je gradski referendum i menjanje statuta grada. Servis NIŠ 2.0 ubrzaće rad i odgovornost javnih službenika, a građani će izbegavati verbalne situacije sa kojima se susreću svakog dana. Službe će biti ažurnije, a građani zadovoljniji. Vlast će postepeno uvideti da je NIŠ 2.0 njen najveći saveznik i pružiće podršku u razvoju. Transparentnost biće bolja nego ikada jer će biti sve dostupno i vidljivo. NiŠ 2.0 ponudiće odgovore na sledeća pitanja: Kakav je problem? Ko je napravio problem? Kako ga rešiti? Ko će ga rešiti? I najbitnije ko će odgovarati ako se problem ne reši?

Tehnologija

Građanin odlazi na sajt i pronalazi sve informacije u bazama podataka koje su vezane za javne službe. Servis ga usmerava ukoliko je moguće da sve poslove završi putem interneta. Ukoliko je to nemoguće servis daje redosled koraka i potrebnu dokumentaciju, (brojeve žiro računa, primere, uputstva…) Servis automatski daje informaciju ko je nadležan i odgovoran za taj posao, (nadležna uprava, načelnik, većnik…). Ukoliko postoji problem sa službama građanin može na licu mesta da mobilnim telefonom slika problematičnu situaciju i da je na servis pošalje preko android aplikacije. Android aplikacija se nalazi u Play Store-u a i do nje može da se dodje putem QR koda ili skinuti sa sajta direktno. Android aplikacijom građanin problem publikuje i na svoj Facebook i Twitter nalog i obaveštava svoje prijatelje o problemu. Administrator servisa odobrava pristiglu prijavu i automatski šalje na mail nadležnim službama sa zahtevom da se problem reši u odredjenom roku, sa zahtevom za povratnu informaciju. Servis prati putem Mail chimp-a da li je mail neko pogledao. Ukoliko nema odgovora u roku, servis automatski šalje višim distancama vlasti mail sa prijavom i istim zahtevima. Po isteku roka građaninu se šalje mail u kome se obaveštava da nema reakcije nadležnih i traži odobrenje da pokrene inicijativu pred najvišim izvršnim gradskim organima odgovornost nadležnih. Ukoliko ni ovaj pokušaj ne urodi plodom, servis će obavestiti medije i zatražiti podršku svih registrovanih građana na servisu da on line peticijom podrže građansku inicijativu da gradski parlament razmatra odgovornost nadležnih. Građani koji nemaju android aplikaciju mogu sve ovo uraditi direktno na sajtu ili Facebook aplikaciji, SMS-om ili MMS-om. Sajt će biti uradjen uz pomoć PHP + My SQL.

Vremenski okvir i ciljevi

Baza podataka gradskih i opštinskih propisa i odluka postaviće se veoma brzo, jer već postoje na e-servisima grada i opština. Predstavnici javne vlasti, njihova zaduženja i lanac odgovornosti sa svim potrebnim kontaktima takodje će biti u bazi. Kampanja na internetu i off line trajaće nekoliko meseci ili sve dok servis ne registruje više hiljada gradjana. Uspeh nećemo meriti po broju prijava koje gradjani šalju, već po broju odgovora i reakcije nadležnih nosioca javne vlasti.

Izgradnja zajednice

Biće snimljeno više kratkih spotova sa situacijama sa kojima se gradjani najčešće susreću. Građani će NIŠ 2.0 upoznati najpre na društvenim mrežama, kroz simulaciju rada servisa i You Tube videa šerovanih na FB I TW. Spotovi će biti ponudjeni lokalnim TV stanicama da ih emituju. Off line kampanja biće odrađena sa par biborda i više hiljada nalepnica sa QR kodom. Performansi i gerila marketing na licu mesta privući će pažnju medija da pišu o servisu. Plakati sa objašnjnjima kako se koristi servis biće zalepljeni u svim gradskim upravama i uslužnim centrima. Promovisanje servisa biće učinjeno i putem konferencija za štampu i okruglih stolova na temu “kako internet može unaprediti zajednicu”. Selekcijom ciljne grupe na Facebook advertising-u obaveštavamo celu FB populaciju u gradu.

Održivost

Nakon instaliranja servisa koji će se u početku baviti samo gradskim i opštinskim organima, plan je da se servis proširi i na Republičke institucije i preduzeća u Nišu (univerzitet, pošta, Elektrodistribucija, Klinički centar…) time bi se povećala poseta i upotreba servisa što bi dovelo do marketinga na sajtu. Treći korak razvoja servisa biće okrenut privredi. Praviće se baze podataka vezane za privredu, a servis će se proširiti na poresku upravu, inspekcijske organe, policiju… Napraviće se baza tendera i oglasa koja će biti komercijalna. Baza privrednika koju će privreda moći da koristi uz godišnju članarinu. Uz sve moguće komercijalne usluge servis će biti predstavljen raznim donatorima koji bi mogli da ga podrže. Servis će u budućnosti biti instaliran u većini gradova Srbije.

Vlasnik projekta

E-Tvrdjava organizacija

CHALLENGE WINNER

Izazov

Kategorija

Glas naroda

Website

Twitter